Ellipse Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Ellipse[ <Punkt F>, <Punkt G>, <Tal a> ]
Lagar ei ellipse med brennpunkt F og G der lengda på store halvakse er a.
Merk: Føreset at 2a > Avstand[F, G]
Ellipse[ <Punkt F>, <Punkt G>, <Linjestykke> ]
Lagar ei ellipse med brennpunkt F og G der lengda på den store halvaksa tilsvarer lengda på det gjevne linjestykket.
Ellipse[ <Punkt F>, <Punkt G>, <Punkt A> ]
Lagar ei ellipse, med brennpunkt F og G, som går gjennom A.
Merk: Sjå også verktøyet Tool Ellipse.gif Ellipse.
© 2020 International GeoGebra Institute