Hyperbel Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Hyperbel[ <Brennpunkt F>, <Brennpunkt G>, <Tal a> ]
Lagar ein hyperbel med brennpunkt F og G der store halvakse har lengde a.
Merk: Vilkår: 0 < 2a < Avstand[F, G]. Dersom 2a > Avstand[F, G] lagar kommandoen ein ellipse.
Hyperbel[ <Brennpunkt F>, <Brennpunkt G>, <Linjestykke s> ]
Lagar ein hyperbel med brennpunkt F og G der store halvakse er gjeven av linjestykket s.
Hyperbel[ <Punkt F>, <Punkt G>, <Punkt A> ]
Lagar ein hyperbel med brennpunkt F og G. Hyperbelen går gjennom punktet A.
Merk: Sjå også verktøyet Tool Hyperbola.gif Hyperbel.
© 2020 International GeoGebra Institute