Ellipse Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Vel verktøyet og trykk deretter du vil at dei to brennpunkta skal ligge. Til slutt vel du eit punkt på ellipsa. For alle tre punkta kan du lage nye punkt eller bruke eksisterande punkt.

Merk: Sjå også kommandoen Ellipse.
© 2021 International GeoGebra Institute