Kjeglesnitt Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Kjeglesnitt[ <Punkt A>, <Punkt B>, <Punkt C>, <Punkt D>, <Punkt E> ]
Gjev kjeglesnittet som går gjennom dei fem punkta A, B, C, D og E.
Merk: Dersom fire av punkta ligg på ei linje er ikkje kjeglesnittet definert.
Kjeglesnitt[ <Tal a>, <Tal b>, <Tal c>, <Tal d>, <Tal e>, <Tal f> ]
Gjev kjeglesnittet definert av a\cdot x^2+b\cdot y^2+c+d\cdot x\cdot y+e\cdot x+f\cdot y=0.
Merk: Sjå også verktøyet Tool Conic 5Points.gif Kjeglesnitt gjennom fem punkt.
Merk: Sjå også kommandoen Koeffisientar.
© 2020 International GeoGebra Institute