DefinertMangekant Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
DefinertMangekant[ <Fritt punkt>, ..., <Fritt punkt> ]
Lagar ein mangekant som forma ikkje kan endrast på. Mangekanten kan verte flytta ved å dra i det første hjørnet og verte rotert ved å dra i det andre hjørnet.
DefinertMangekant[ <Mangekant> ]
Lagar ein kopi av ein mangekant. Det er ikkje mogleg å endre forma på kopien, men han kan verte flytta ved å dra i det første hjørnet og verte rotert ved å dra i det andre hjørnet.
DefinertMangekant[ <Mangekant>, <Tal x>, <Tal y>]
Lagar ein kopi av ein mangekant. Kopien er forskyvd langs x-aksen med x og langs y-aksen med y. Det er ikkje mogleg å endre forma på kopien, men han kan verte flytta ved å dra i det første hjørnet og verte rotert ved å dra i det andre hjørnet.
Merk: Kopien vil følgje alle endringar som vert gjort på den opphavlege mangekanten. Dersom du vil endre forma på kopien må du difor endre originalen.
© 2021 International GeoGebra Institute