Boge Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
Boge[ <Sirkel>, <Punkt A>, <Punkt B> ]
Returnerer sirkelbogen mellom punkta A og B på sirkelen.
Boge[ <Ellipse>, <Punkt A>, <Punkt B> ]
Returnerer ellipsebogen mellom punkta A og B på ellipsa.
Boge[ <Sirkel>, <Tal t1>, <Tal t2> ]
Returnerer sirkelbogen mellom parameterverdiane t1 og t2 på sirkelen.
Boge[ <Ellipse>, <Tal t1>, <Tal t2> ]
Returnerer ellipsebogen mellom parameterverdiane t1 og t2 på ellipsa.
Merk: Internt er desse parameterframstillingane brukt:
  • Sirkel: (r cos(t), r sin(t)) der r er radiusen til sirkelen.
  • Ellipse: (a cos(t), b sin(t)) der a og b er lengden på den store og den vesle halvaksen til ellipsa.
© 2021 International GeoGebra Institute