Avanserte eigenskapar

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


For geometriske objekt kan følgjande eigenskapar verte funne under fana Avansert i dialogboksen for eigenskapar:

© 2017 International GeoGebra Institute