Val av objekt

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Å velje eit objekt er å klikke på det med musen etter å ha valt verktøyet Tool Move.gif Flytt.

Dersom du ønskjer å velje fleire enn eit objekt samtidig, kan du teikne eit markeringsrektangel:

  • Vel verktøyet Tool Move.gif Flytt.
  • Trykk på plasseringa av det første hjørnet rektangelet.
  • Hald venstre musetast nede og beveg pekaren diagonalt til motsatt hjørne av det ønska markeringsrektangelet
  • Når du slipp musetasten er alle objekt innanfor markeringsrektangelet vald.
Merk: Ved å halde nede Ctrl-tasten (Mac OS: Cmd-tasten) medan du klikkar på forskjellige objekt, kan du velje fleire objekt samtidig.
© 2021 International GeoGebra Institute