Veeltermfunctie Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Veeltermfunctie( <Functie> )
Geeft de uitgewerkte veeltermfucntie.
Voorbeeld: Veeltermfunctie((x - 3)^2) geeft x2 - 6x + 9.
Veeltermfunctie( <Lijst met punten> )
Creëert door interpolatie de veeltermfunctie van de (n-1)-de graad door de gegeven n punten.
Voorbeeld: Veeltermfunctie({(1, 1), (2, 3), (3, 6)}) geeft 0.5 x2 + 0.5 x.

CAS venster

Veeltermfunctie( <Functie> )
Werkt de functie uit en schrijft ze als een veeltermfunctie in x door de coëfficiënten te groeperen.
Voorbeeld: Veeltermfunctie((x - 3)^2 + (a + x)^2) geeft 2 x2 + (2a - 6) x + a2 + 9.
Veeltermfunctie( <Functie>, <Variabele> )
Werkt de functie uit en schrijft ze als een veeltermfunctie in de gegeven variabele door de coëfficiënten te groeperen.
Voorbeeld: Veeltermfunctie((x - 3)^2 + (a + x)^2, a) geeft a2 + 2 x a + 2 x2 - 6 x + 9.
© 2021 International GeoGebra Institute