Iteratie Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Iteratie( <Functie>, <startwaarde>, <Getal n> )
Itereert de functie n keer, beginnend met de gegeven startwaarde.
Voorbeeld:
f(x) = x^2. Het commandoIteratie(f, 3, 2) geeft als resultaat (32)2 = 81.
Voorbeeld: herhaalde optelling:
We tellen een aantal keer 7 op bij het getal 3:
Met als functie g(x) = x + 7, geeft Iteratie(g, 3, 4) als resultaat (((3+7) +7) +7) +7 = 31.
Iteratie( <Uitdrukking>, <Variabele>, ..., <Startwaarden>, <Aantal iteraties> )
Iterateert de uitdrukking n keer, beginnend met de gegeven startwaarde. Het resaultaat is dan het laatste element in het resultaat van het commando IteratieLijst, met dezelfde parameters.
Nota: Zie het commando IteratieLijst voor meer details.
© 2021 International GeoGebra Institute