Functie Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Functie( <Lijst met getallen> )
Geeft de volgende functie: De eerste twee getallen bepalen de begin- x-waarde en eind- x-waarde. De andere getallen zijn de y-waarden van de functie over dit interval, verdeeld in gelijke afstanden.
Voorbeeld:
  • Functie({2, 4, 0, 1, 0, 1, 0}) geeft een driehoekige golf tussen x = 2 en x = 4.
  • Functie({-3, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5}) geeft een linieair verband met helling = 1 tussen x = -3 en x = 3.
Functie( <Functievoorschrift>, <Beginwaarde>, <Eindwaarde> )
Creëert de functie met gegeven voorschrift over het interval met gegeven begin- en eindwaarde.
Function( <Voorschrift>, <Parameter 1>, <Startwaarde>, <Eindwaarde>, <Parameter 2>, <Startwaarde>, <Eindwaarde> )
Toont het overeenkomstige opperlak van een functie in een 3D Tekenvenster.
Voorbeeld:
Het voorschrift a(x, y) = x + 0y creëert een functie in twee variabelen waarvan de grafiek in het 3D Tekenenster het vlak z = a(x, y) = x is.
Functie(u, u, 0, 3, v, 0, 2) creëert een functie in twee variabelen b(u, v) = u, waarvan de grafiek in het 3D Tekenvenster de rechthoek Veelhoek((0, 0, 0), (3, 0, 3), (3, 2, 3), (0, 2, 0)) is in het z-vlak = a(x,y) = x.
© 2021 International GeoGebra Institute