Brojevi i kutovi

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.


Brojevi

Koristeći traku za unos možete izraditi brojeve. Ako samo utipkate broj (npr. 3), GeoGebra će pridijeliti malo slovo nazivu broja. Ako broju želite pridijeliti naziv, utipkajte ga u traku za unos i nakon toga znak jednakosti pa broj (na primjer možemo dobiti broj r unosom r = 5.32.).

Napomena: U GeoGebri, Brojevi i kutovi koriste znak '.' kao decimalnu točku.

Možete koristiti i konstantu π i Eulerovu konstantu e u izrazima i izračunima tako da ih odaberete iz padajućeg izbornika odmah iza trake za unos ili koristeći tipkovničke kratice.

Napomena: Ako varijabla ‘e’ nije još iskorištena kao naziv postojećeg objekta, GeoGebra će ju prepoznati kao Eulerovu konstantu kod korištenja u novim izrazima.

Kutovi

Kutovi se zadaju u stupnjevima (°) ili radijanima (rad). Konstanta π je korisna kod radijana i možemo je upisati i kao pi.

Napomena: Možete upisati simbol za stupanj ° ili pi simbol za π koristeći slijedeće tipkovničke kratice:
  • Alt + O (Mac OS: Ctrl + O) za simbol stupnja °
  • Alt + P (Mac OS: Ctrl + P) za pi simbol π
Primjer: Kut α možemo unijeti u stupnjevima (α=60°) ili u radijanima (α=pi/3).
Napomena: Program GeoGebra sve interne proračune izvodi u radijanima. Znak ° nije ništa drugo nego konstanta za π/180 koja se koristi za pretvaranje stupnjeva u radijane.
Primjer:
  • Ako je a = 30 broj, tada α = a° pretvara broj a u kut α = 30°, bez izmjene njegove vrijednosti.
  • Ako utipkate b = α / °, kut α se pretvara natrag u broj b = 30, bez izmjene njegove vrijednosti.
Napomena: Za zavisne kutove možete naznačiti želite li omogućiti izbočeni kut ili ne u kartici Osnovno dijaloškog okvira Svojstva.

Nezavisni brojevi i kutovi

Nezavisni brojevi i kutovi mogu biti prikazani kao klizači u grafičkom prikazu (vidi alat Tool Slider.gif Klizač). Koristeći strelice na tipkovnici, možete mijenjati vrijednost kutova ili brojeva u algebarskom prikazu također (pogledajte poglavlje Ručna animacija).

Granične vrijednosti za Interval

Nezavisni brojevi i kutovi mogu se ograničiti intervalom [min, max] koristeći karticu Klizač dijaloškog okvira Svojstva (pogledajte i alat Tool Slider.gif Klizač).

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute