Oznake i natpisi

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.


U GeoGebri, svaki objekt ima jedinstvenu oznaku. Za označavanje objekta možete izabrati jedno ili više slova, moguće je i sa indeksom. Za detalje pogledajte Imenovanje objekata.

Pokazivanje i skrivanje oznaka

Možete pokazati ili sakriti oznaku objekta u grafičkom prikazu na razne načine:

Naziv i Vrijednost

U GeoGebri, svaki objekt ima jedinstven naziv koji se može koristiti za označavanje u grafičkom prikazu. Osim toga, objekt se može označiti koristeći njegovu vrijednost ili koristeći naziv i vrijednost. Postavke označavanja možete mijenjati u dijaloškom okviru svojstva izborom odgovarajuće opcije Naziv, Vrijednot, ili Naziv i vrijednost iz padajućeg izbornika desno od kontrolnog okvira Pokaži oznaku.

Napomena: Vrijednost točke su njene koordinate, dok je vrijednost funkcije njena jednadžba.

Natpis

Međutim, nekad ćete poželjeti različitim objektima zadati jednaku oznaku, na primjer, kako biste označili četiri stranice kvadrata a. U tom slučaju, GeoGebra daje, umjesto tri gore spomenute opcije, mogućnost izbora natpisa za označavanje objekta. Natpis možete postaviti u dijaloškom okviru svojstva tako da upišete željeni natpis u tekstualno polje Natpis: kartice Osnovno. Nakon toga, možete izabrati opciju "Natpis" iz padajućeg izbornika desno od kontorlnog okvira "Pokaži oznaku".

Možete koristiti i slijedeće zamjenske znakove u natpisima:

Zamjenski znak Značenje
%v Vrijednost
%n Naziv
%x x koordinata (ili x koeficijent pravca a x + b y + c = 0)
%y y koordinata (ili x koeficijent pravca a x + b y + c = 0)
%z slobodni član 'c' pravca a x + b y + c = 0 (također: z-koordinata, kod 3D prikaza)


Primjer: Neka je A točka s koordinatama (1,2). Upišemo li za natpis "Točka %n ima koordinate %v" dobit ćemo natpis "Točka A ima koordinate (1,2)"

LaTeX u natpisima

Možete u oznakama koristiti i LaTeX, tako da željenu LaTeX naredbu zatvorite znakovima za dolar (npr. $ x^{2} $), ili izabrati s liste najčešće korištena grčka slova i operatore, tako da kliknete na mali okvirić na kraju polja za natpis.

Primjer: ako želite prikazati lijepo formatiran matematički tekst, koristeći LaTeX, u naslovima, npr. koristiti razlomak u natpisu, u tekstualnom polju natpisa upišite "$\frac{a}{b}$"
Napomena: LaTeX natpisi ne rade za tekstualna polja, gumbe i potvrdne okvire.Comments

© 2021 International GeoGebra Institute