Pravci i osi

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.


Pravci

Pravce možete upisati u traku za unos kao linearnu jednadžbu po x i y ili u paramatarskom obliku. U oba slučaja u jednadžbi možete korisiti i prethodno definirane varijable (npr. brojeve, točke, vektore).

Napomena: Ispred jednadžbe možete zadati oznaku pravca, odvojenu dvotočkom.
Primjer:
  • Upišite g: 3x + 4y = 2 kako biste zadali pravac g preko linearne jednadžbe.
  • Zadajte pravac u parametarskom obliku ovako: g: X = (-5, 5) + t (4, -3)
  • Definirajte parametre m = 2 i b = -1. Tada upišite jednadžbu h: y = m*x + b kako biste dobili pravac h u eksplicitnom zapisu.

Osi

U naredbama možemo dohvatiti obje koordinatne osi koristeći nazive xOs i yOs.

Primjer: Naredba Okomica[A, xOs] konstruira pravac okomit na os x koji prolazi zadanom točkom A.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute