Dijaloški okvir Svojstva

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.

Dijaloški okvir Svojstva omogućava mijenjanje svojstava objekata (npr. boju, stil i debljinu crte, vidljivost, ispunu), ali možete i automatski aktivirati akcije nad objektom korištenjem skriptiranja - Javaskripta ili GeoGebra skriptiranja.

Dijaloški okvir Svojstva možete otvoriti na nekoliko načina:

  • Desnim klikom miša (MacOS: Cmd + klik) na objekt i izabrati Menu Properties.png Svojstva… iz skočnog izbornika koji se pojavio.

U dijaloškom okviru Svojstva objekti su organizirani po tipovima (npr. točke, pravci, kružnice) u listi koja je smještena lijevo, što olakšava manipuliranje mnogobrojnim objektima. Svojstva izabranih objekata možete mijenjati pomoću kartica na desnoj strani. Trebate izabrati jedan ili više objekata s liste kako biste mu/im promijenili svojstva. Zatvorite dijaloški okvir kada ste napravili željene izmjene svojstava objekta.


Napomena: Klikom na pojedini naslov u popisu objekata (na primjer, Točka) odabiru se svi objekti tog tipa, pa je time omogućeno brže mijenjanje svojstava za te objekte.


Možete promijeniti svojstva odabranih objekata koristeći kartice na dijaloškom okviru (na primjer Osnovno, Boja, Stil, Algebra, Dodatno, Skriptiranje).


Napomena: Zavisno o izboru tipa odabranih objekata, biti će dostupne različite postave kartica.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute