Točke i vektori

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.


Točke i vektori mogu se unijeti iz trake za unos u kartezijevim ili polarnim koordinatama (vidi brojeve i kutove). Točke možemo načiniti i pomoću Tool New Point.gif alata za točku, Tool Vector from Point.gif alata vektor iz točke, Tool Vector between Two Points.gif alata vektor između dviju točaka i različitim naredbama.

Napomena: Velika slova označavaju točke, dok mala slova označavaju vektore. Ovaj dogovor nije obavezan.
Primjer:
  • Kako biste unijeli točku P ili vektor v u kartezijevim koordinatama možete upisati P = (1, 0) ili v = (0, 5) u traku za unos.
  • Kako biste unijeli točku u tabličnom prikazu, nazovite je koristeći adresu ćelije: A2 = (1, 0)
  • Kako biste unijeli točku ili vektor u polarnim koordinatama unesite P = (1; 0°) ili v = (5; 90°).
Napomena: Trebate koristiti točku zarez kod odvajanja polarnih koordinata. Ako ne ukucate znak za stupanj, GeoGebra će uzeti da je mjera kuta u radijanima.

Koordinate točaka i vektora možete dohvatiti koristeći preddefinirane funkcije i operatore x i y.

Primjer: Ako je P=(1,2) točka i v=(3,4) vektor, x(P) daje 1, a y(v) daje 4.

Polarne koordinate točke Q mogu se dohvatitii koristeći abs(Q) i arg(Q).

Izračuni

U GeoGebri možete računati s točkama i vektorima.

Primjer:
  • Možete načiniti polovište M između dviju točaka A i B unosom M = (A + B) / 2 u traci za unos.
  • Možete izračunati duljinu vektora v pomoću duljina = sqrt(v * v)
  • Ako je A = (a, b), tada A + 1 daje (a + 1, b + 1). Ako je A komleksan broj a+bί, tada A+1 daje a + 1 + bί.

Vektorski umnožak

Za dvije točke ili vektora (a, b) ⊗ (c, d) daje z-coordinate vektorskog umnoška (a, b, 0) ⊗ (c, d, 0) kao običan broj.

Slična sintaksa koja za nizove, samo što je rezultat u ovom slučaju niz.

Primjer:
  • {1, 2} ⊗ {4, 5} daje {0, 0, -3}
  • {1, 2, 3} ⊗ {4, 5, 6} daje {3, 6, -3}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute