Algebarski prikaz

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.

Koristeći traku za unos u GeoGebri možete direktno upisivati algebarske izraze. Nakon pritiska tipke Enter vaš algebarski unos biti će prikazan u algebarskom prikazu, dok se geometrijska reprezentacija automatski prikazuje u grafičkom prikazu.

Primjer: Unos f(x) = x^2 dat će funkciju f u algebarskom prikazu i graf funkcije u grafičkom prikazu.

U algebarskom prikazu, matematički su objekti organizirani kao nezavisni i zavisni objekti. Ako stvarate novi objekt bez upotrebe već postojećih objekata, on se klasificira kao nezavisni objekt. Ako pri tome koristite već postojeće objekte, on se klasificira kao zavisni objekt.

Note Savjet: Ako želite skriti algebarski zapis nekog objekta u algebarskom prikazu, možete objekt specificirati kao pomoćni: desnim klikom miša (Mac OS: Ctrl-klik) na odgovarajući objekt u algebarskom prikazu, odaberite Svojstva iz skočnog izbornika. Na kartici Osnovno dijaloškog okvira Svojstva možete označiti objekt kao pomoćni objekt. Početno je zadano da se pomoćni objekti ne vide u algebarskom prikazu, no ove postavke možete promijeniti tako da uključite traku stilova algebarskog prikaza (mala strelica gore desno) te pritisnite gumb Pomoćni objekti.


Napomenimo da se vrijednosti objekata u algebarskom prikazu mogu mijenjati: provjerite da je aktiviran alat Tool Move.gif Pomicanje i zatim dvaput kliknite na nezavisni objekt u algebarskom prikazu. U tekstualnom polju koje se pojavi možete direktno uređivati algebarski prikaz objekta. Nakon pritiska tipke Enter, i grafički prikaz objekta automatski će se prilagoditi promjenama.

Ako dvostruko kliknete na zavisni objekt u algebarskom prikazu, pojavit će se dijaloški okvir koji vam omogućava redefiniranje objekta.

GeoGebra također nudi široku paletu naredbi koje meožete upisati u traku za unos. Možete otvoriti popis naredbi Klikom na malu strelicu u desnom kutu trake za unos. Nakon što označite naredbu iz ove liste (ili upisavši njen naziv direktno u traku za unos) možete pritisnuti tipku F1 kako biste dobili informaciju o sintaksi i argumentima koje treba pridijeliti odgovarajućoj naredbi.

Traka stilova

Ova traka stilova sadrži dva gumba.

Auxiliary.png Pomoćni objekti
prebacivanje ovog gumba pokazuje ili skriva pomoćne objekte.
Tree.png Razvrstaj objekte prema vrsti
kada je uključen, objekti su sortirni po tipu (npr. točke, pravci, ...), inače su podijeljeni na nezavisne, zavisne i pomoćne objekte.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute