Příkaz Poradi

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Poradi( <Seznam> )
Vytvoří seznam, jehož i-tý prvek je hodnost i-tého prvku seznamu zadaného (hodnost prvku je jeho pozice v seznamu vzniklém užitím Příkaz_Tridit, tj. v zadaném setříděném seznamu). Pokud je v zadaném seznamu více stejných prvků, které jsou v setříděném seznamu na pozicích kl, jsou těmto prvkům ve výsledném seznamu přiřazeny hodnosti k l.
Příklad: Poradi[{4, 1, 2, 3, 4, 2}] vytvoří {5, 1, 2, 4, 6, 3}.
Příklad: Poradi[{3, 2, 2, 1}] vytvoří {4, 2, 3, 1}.
Poznámka: Viz též Příkaz_PrumerovanePoradi
© 2022 International GeoGebra Institute