Overfør verdiar til reknearket Verktøy

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.

Dette verktøyet let deg registrere verdiane som høyrer til eit objekt i reknearket. Verktøyet kan verte brukt for tal, punkt og vektorar.

Merk: GeoGebra vil bruke dei to fyrste tomme kolonnene i reknearket til verdiane frå dei valte objekta.
© 2021 International GeoGebra Institute