NCr Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


nCr[ <Tal n>, <Tal r> ]
Finn binomialkoeffisienten n \choose r .
Døme:
nCr[5, 3] gjev 10.
Merk: Gjev talet på uordna utval når r element vert trekt frå n element utan tilbakelegging.
Merk: Sjå også kommandoen nPr.

CAS-delen

nCr[ <Tal n>, <Tal r> ]
Finn binomialkoeffisienten n \choose r . Dersom du skriv inn udefinerte variablar i staden for tal vil kommandoen gje ein formel for binomialkoeffisienten.
Døme:
nCr[n, 3] gjev \frac{n^{3} - 3 n^{2} + 2 n}{6}.
© 2020 International GeoGebra Institute