InversBinomial Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
InversBinomial[ <Tal på forsøk>, <Sannsyn for treff>, <Sannsyn p> ]
Gjev det minste heiltalet n slik at P(X≤n) ≥ p, der X er ein binomialfordelt stokastisk variabel gjeven av Tal på forsøk og Sannsyn for treff.
Merk:
  • Kommandoen finn altså inversen til binomialfordelinga sin kumulative fordelingsfunksjon for sannsynet p.
  • Sannsynet p må ligge i intervallet [0, 1].
Merk: Sjå også kommandoen FordelingBinomial.
© 2021 International GeoGebra Institute