Forskyv Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Forskyv[ <Objekt>, <Linje l>, <Forhold r> ]
Lager ein kopi av objektet som er forskyvd i forhold til originalen. Alle punkt på objektet som ligg på linja l vert uendra, medan punkt som har avstanden d frå linja vert flytta med d\cdot r i retninga til linja (retning for flytting er ulik for dei to halvplana definert av l). Ein plan figur som vert forskyvd har same areal som den opphavlege figuren.
© 2021 International GeoGebra Institute