Helling Macro

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken
Accessories dictionary.png
Deze pagina is een deel van de officiële handleiding en kan niet aangepast worden. Graag fouten melden per e-mailKies een versie die kan aangepast worden door gebruikers
Met deze knop bereken je d ehelling van een rechte. In het Tekenvenster wordt ook een driehoekje getoond dat deze helling illustreert. De afmeting van dit driehoekje kan je aanpassen in het Eigenschappenvenster.
(zie ook het commando Helling).

Positie van het hellingsdriehoekje

Bij een rechte door twee gegeven punten A en B (in deze volgorde), gecreëerd met de knop Rechte door twee punten of het commando Rechte, wordt de driehoek op het punt A geplaatst. Bij een rechte l waarvan je de vergelijking ingeeft in het Invoerveld (b.v. l:x+2y=3), wordt de driehoek op het snijpunt met de y-as geplaatst (= het punt op de rechte l waarvan de x-coördinaat gelijk is aan 0). Je kunt de driehoek op een andere plaats tonen met volgende instructies.
1 selecteer de knop Rechte door twee punten, klik op de rechte l in twee punten om de punten C en D te creëren; tegelijk wordt een nieuwe rechte gecreëerd
2 Gebruik de Hellingknop voor de nieuw gecreëerde rechte
3 verberg punt D
4 verplaats punt C naar de gewenste positie

© 2020 International GeoGebra Institute