Rechte Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Rechte( <Punt>, <Punt> )
Creëert een rechte door twee punten A en B.
Rechte( <Punt>, <Richtingsector> )
Creëert een rechte door het gegeven punt met als richtingsvector een vector v.
Nota: Je kunt de parametervergelijking van een rechte ook rechtstreeks ingeven.
Voorbeeld:
  • (x - 1)/2 = y + 2 = (z - 3)/4 creëert de rechte door (1, -2, 3) met als richtingsvector (2, 1, 4).
Nota: Zie ook de knoppen Rechte door twee punten en Rechten.
© 2021 International GeoGebra Institute