Invoerveld

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Invoerbalk en Invoerveld

In GeoGebra Desktop staat de Invoerbalk standaard onderaan in het GeoGebra-scherm. Via het menu Beeld kan je de Invoerbalk tonen of verbergen en ook de positie in het GeoGebra-scherm wijzigen.

In GeoGebra Web en de Tablet Apps is een Invoerveld geïntegreerd in het Menu view algebra.svg Tekenvenster. Daarom wordt de Invoerbalk standaard niet getoond in het Menu view algebra.svg Tekenvenster. Je kunt het wel tonen via het menu Bekijk Menu, waarna hij het Invoerveld vervangt. Beide hebben dezelfde mogelijkheden in GeoGebra.

Algebra-View.png


GeoGebra Web en Tablet Apps

Algebra-View-Desktop.png


GeoGebra Desktop

Algebraische Invoer en Commando's

Met de Invoerbalk kan je rechtstreeks wiskundige objecten creëren en herdefiniëren in het Menu view algebra.svg Algebra venster door hun algebraïsche voorstelling te typen (b. v. waarden, coördinaten, vergelijkingen).

Voorbeeld: De invoer f(x) = x^2 creëert de functie f in het Menu view algebra.svg Algebra venster en de grafiek van de functie in het Menu view graphics.svg Tekenvenster.
Nota: Klik altijd op Sjabloon:KeyCode na een invoer in het Invoerveld.

Je kunt bij het invoerenCommando's gebruiken om gemakkelijk nieuwe objecten te creëren of om te werken met bestaande objecten. Voor meer informatie, zie Meetkundige Objecten en Algemene Objecten.

Voorbeeld: Door A=(1,1) te typen en de invoer te bevestigen met Sjabloon:KeyCode creëer je een vrij punt A met als coördinaten (1, 1). Creëer een ander vrij punt B=(3,4) op dezelfde manier. Met het commando Rechte[A, B] creëer je een afhankelijke rechte door de twee punten A en B.

Door te klikken op de Sjabloon:KeyCode toets, kan je op elk moment schakelen tussen het Invoerveld en het Menu view graphics.svg Tekenvenster . Zo kan je uitdrukkingen en commando's typen in het Invoerveld zonder het eerst te moeten aanklikken.

Tonen van de invoergeschiedenis

Wanneer je je muisaanwijzer in de Invoerbalk plaatst, kan je met de pijltoetsen Sjabloon:KeyCode op en Sjabloon:KeyCode neer elke vroegere invoer stap voor stap bekijken. Klikken op de Sjabloon:KeyCode toets plaatst een geselecteerde vroegere invoer terug in de Invoerbalk.

Een Naam, Waarde, Definitie of Object invoeren in de Invoerbalk

de naam van een object invoeren: Activeer eerst de knop Mode move.svg Verplaatsen en selecteer dan het object waarvan je de naam in de Invoerbalk wil invoeren. Klik daarna op de Sjabloon:KeyCode toets.

Nota: De naam van het object hoort bij een uitdrukking die je voordien in de Invoerbalk ingaf.


De waarde van een object invoeren: Om de waarde van een object in te voeren (b. v. coördinaten van een punt (1, 3), of de vergelijking 3x – 5y = 12) in de Invoerbalk selecteer je eerst de knop Mode move.svg Verplaatsen selecteer je daarna het object waarvan je de naam in de Invoerbalk wil invoeren. Klik tenslotte op de Sjabloon:KeyCode toets.

Nota: De waarde van het object hoort bij een uitdrukking die je voordien in de Invoerbalk ingaf.


De definitie van een object invoeren: Er zijn twee manieren om de definitie van een object (b. v. A = (4, 2) of c = Cirkel[A, B]) in de Invoerbalk in te voeren.

  • Sjabloon:KeyCode + klik op het object om de definitie in te voegen en verwijder om het even welke vroegere invoer uit de Invoerbalk.
  • Activeer eerst de knop Mode move.svg Verplaatsen en selecteer dan het object waarvan je de naam in de Invoerbalk wil invoeren. Klik daarna op de Sjabloon:KeyCode toets
Nota: De definitie van het object hoort bij een uitdrukking die je voordien in de Invoerbalk ingaf..
© 2021 International GeoGebra Institute