Als Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Als( <Voorwaarde>, <dan> )
Geeft een kopie van het object dan wanneer de voorwaarde als resulaat true geeft, en een onbepaald object wanneer het resultaat "false" is.
Voorbeeld:
  • n = 3. Als(n==3, x + y = 4) geeft de rechte x + y = 4, want de voorwaarde voor n is voldaan.
  • n = 4. Als(n==3, x + y = 4) creëert een onbepaald object, want de voorwaarde voor n is niet voldaan.
Als( <Voorwaarde>, <dan>, <anders> )
Geeft een kopie van het object dan wanneer de voorwaarde als resulaat true geeft, en een copie van het object dan wanneer het resultaat "false" is. Beide objecten moeten van hetzelfde type zijn.
Voorbeeld: n is een getal. Als(n==3, x + y = 4, x - y = 4) geeft de rechte x + y = 4 wanneer n = 3, en de rechte x - y = 4 voor elke n niet gelijk aan 3.

Voorwaardelijke functies

Het als commando kan gebruikt worden om voorwaardelijke functies te creëren. Deze voorwaardelijke functies kunnen gebruikt worden als argumenten in commando's als Afgeleide, Integraal, en Snijpunten.
Voorbeeld:
  • f(x) = Als(x < 3, sin(x), x^2) geeft een meervoudig voorschrift met sin(x) voor x < 3 en x2 voor x ≥ 3.
  • f(x) = Als(0 <= x <= 3, sin(x)) geeft een functie gelijk aan sin(x) voor x tussen 0 en 3 (en anders niet gedefinieerd).
Nota:
  • Afgeleide van Als(voorwaarde, f(x), g(x)) geeft Als(voorwaarde, f'(x), g'(x)). Het berekent geen limieten op kritische punten.
  • Zie sectiie: Booleaanse waarden voor de symbolen die in voorwaardelijke uitdrukkingen gebruikt worden.


Als Commando in Scripting

Het Als commando kan gebruikt worden in scripts om verschillende dingen te laten gebeuren onder bepaalde voorwaarden.
Voorbeeld: n is een getal, en A een punt. Het commando Als(Mod(n, 7) == 0, SetCoords(A, n, 0), SetCoords(A, n, 1)) verandert de coördinaten van een punt A overeenkomstig de gegeven voorwaarden. In dit geval is volgend commando gemakkelijker: SetCoords(A, n, Als(Mod(n, 7) == 0,0,1)).
Nota: Argumenten van Als moeten objecten zijn of Scripting Commando's, geen toewijzingen. b = Als(a > 1, 2, 3) is correct, maar b = Als(a = 1, 2, 3) wordt niet aanvaard.
© 2021 International GeoGebra Institute