Snijpunten Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Snijpunten( <Object>, <Object> )
Geeft de snijpunten van de twee objecten.
Voorbeeld:
  • a: -3x + 7y = -10 is een rechte en c: x^2 + 2y^2 = 8 is een ellips. Snijpunten(a, c) geeft de snijpunten E = (-1.02, -1,87) en F = (2.81, -0.22) van rechte en ellips.
  • Snijpunten(y = x + 3, Kromme(t, 2t, t, 0, 10)) geeft A=(3,6).
  • Snijpunten(Kromme(2s, 5s, s,-10, 10 ), Kromme(t, 2t, t, -10, 10)) geeft A=(0,0).
Snijpunten( <Object>, <Object>, <Getal> )
Geeft het n-de snijpunt van de twee objecten.
Voorbeeld:
a(x) = x^3 + x^2 - x is een functie en b: -3x + 5y = 4 is een rechte. Snijpunten(a, b, 2) geeft het tweede snijpunt C = (-0.43, 0.54) van de grafiek van de functie en de rechte.
Snijpunten( <Object>, <Object>, <Punt> )
Berekent numeriek een snijpunt van de twee objecten met een iteratie die vertrekt van het gegeven punt.
Voorbeeld:
a(x) = x^3 + x^2 - x is een functie, b: -3x + 5y = 4 is een rechte, en C = (0, 0.8) is het vertekpunt. Snijpunten(a, b, C) geeft het snijpunt D = (-0.43, 0.54) van de grafiek van de functie en de rechte.
Snijpunten( <Functie>, <Functie>, <Start x-Waarde>, <Eind x-Waarde> )
Berekent numeriek de snijpunten van grafieken van de twee functies binnen het gegeven interval.
Voorbeeld:
f(x) = x^3 + x^2 - x en g(x) = 4 / 5 + 3 / 5 x zijn twee functies. Snijpunten( f, g, -1, 2 ) geeft de snijpunten A = (-0.43, 0.54) and B = (1.1, 1.46) van de twee grafieken binnen het interval [ -1, 2 ].
Snijpunten( <Kromme 1>, <Kromme 2>, <Parameter 1>, <Parameter 2> )
Zoekt numeriek vanuit de gegeven parameters een snijpunt van de twee krommen.
Voorbeeld:
a = Kromme(cos(t), sin(t), t, 0, π) en b = Kromme(cos(t) + 1, sin(t), t, 0, π).
Snijpunten(a, b, 0, 2) geeft het snijpunt A = (0.5, 0.87).
Snijpunten( <Object>, <Object> )
Voorbeeld:
  • Snijpunten( <Rechte> , <Object> ) geeft de snijpunten van een rechte een een vlak, lijnstuk, veelhoek, kegelsnede, enz.
  • Snijpunten( <Vlak> , <Object> ) geeft de snijpunten van een vlak en een lijnstuk, veelhoek, kegelsnede enz.
  • Snijpunten( <Kegelsnede>, <Kegelsnede> ) geeft de snijpunten van twee kegelsneden.
  • Snijpunten( <Vlak>, <Vlak> ) geeft de snijlijn van twee vlakken
  • Snijpunten( <Vlak>, <Veelvlak> ) geeft de snijvlakken van een vlak en een veelvlak.
  • Snijpunten( <Bol>, <Bol> ) geeft de snijcirkel van de twee bollen.
  • Snijpunten( <Vlak>, <Kwadriek> ) geeft de snijpunten en de vorm van een kegelsnede van vlak en kwadriek (bol, kegel, cylinder, ...)

CAS venster

Snijpunten( <Functie>, <Functie> )
Creëert een lijst met de snijpunten van de grafieke van de twee functies.
Voorbeeld:
f(x):= x^3 + x^2 - x en g(x):= x zijn twee functies. Snijpunten( f(x), g(x) ) geeft volgende lijst: {(1, 1), (0, 0), (-2, -2)} met snijpunten van de twee grafieken.
Nota: Zie ook de knop Tool Intersect Two Objects.gif Snijpunten van twee objecten.
© 2021 International GeoGebra Institute