Maksimer Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Maksimer[ <Avhengig tal>, <Fritt tal> ]
Finn det uavhengige talet som maksimerer verdien til det avhengige talet. Det uavhengige talet må vere ein glidar og intervallet til glidaren vil verte brukt som søkeintervall.
Merk:
  • Dersom konstruksjonen er for komplisert kan det hende at kommandoen feilar og avsluttar for ikkje å bruke for mykje prosessortid.
  • Sjå også kommandoen Minimer.
© 2021 International GeoGebra Institute