ZijnCollineair Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


ZjjnCollineair( <Punt>, <Punt>, <Punt> )
Onderzoekt of de punten collineair zijn.

Normaal berekent dit commando het resultaat numeriek. Dit kan je veranderen met het commando Bewijs.

Voorbeeld:
ZjjnCollineair((1, 2), (3, 4), (5, 6)) geeft true want alle punten liggen op eenzelfde rechte.
© 2021 International GeoGebra Institute