ZijnGelijk Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


ZijnGelijkl( <Object>, <Object> )
Onderzoek of de objecten gelijk zijn.

Normaal berekent dit commando het resultaat numeriek. Dit kan je veranderen met het commando Bewijs.

Voorbeeld:
ZijnGelijkl(Lijnstuk((1, 2), (3, 4)], Lijnstuk((3, 4), (1, 6))) geeft true omdat de beide lijnstukken dezelfde lengte hebben. DIt commando komt overeen met een Booleaanse test (Zie Booleaanse waarden. Dus Lijnstuk((1, 2), (3, 4)) ≟ Lijnstuk((3, 4), (1, 6)) zal hetzelfde resultaat geven.
© 2021 International GeoGebra Institute