Bewijs Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


Bewijs( <Booleaanse UItdrukking> )
Geeft aan of de gegeven uitdrukking waar if vals is.

Booleaanse waarden worden in GeoGebra normaal gebruikt in bewerkingen. Het commando Bewijs gebruikt w:nl:Symbolische_wiskunde om te bepalen of een uitdrukking in het algemeen true of false is. Wanneer GeoGebra het antwoord niet kan bepalen, is het resultaat onbepaald.

Voorbeeld:
We definiëren drie vrije punten: A=(1,2), B=(3,4), C=(5,6). Het commando ZijnCollinear(A,B,C) geeft true, na controle van de coördinaten van de punten. Het commando Bewijs(ZijnCollinear(A,B,C)) geeft als antwoord false, omdat de drie punten in het algemeen niet collineair zijn, d.w.z. wanneer je de punten versleept.
Voorbeeld:
Definiëren we een driehoek met hoepunten A, B en C, en vervolgens D=Middelpunt(B,C), E=Middelpunt(A,C), p=Rechte(A,B), q=Rechte(D,E). nu geven zowel p∥q als Bewijs(p∥q) als resultaat true, want een middenparallel in een driehoek is altijd evenwijdig met de overeenkomende zijde.

Nota: Zie ook het commando BewijsDetail en Booleaanse waarden.
© 2021 International GeoGebra Institute