Viervlak Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Viervlak( <Punt>, <Punt>, <Richting>)
Creëert een viervlak met het lijnstuk tussen de twee gegeven punten als ribbe.
De andere hoekpunten worden bepaald door de parameter Richting. Hiervoor kan je gebruiken:
  • een vector, lijnstuk, een rechte, een halfrechte loodrecht op het lijnstuk, ofwel
  • een veelhoek of een vlak evenwijdig met het lijnstuk.
Het gecreëerde viervlak heeft
  • een zijvlak met het lijnstuk als ribbe in een vlak loodrecht op de gegeven vector/lijnstuk/rechte/halfrechte, ofwel
  • een zijvlak met het lijnstuk als een ribbe in een vlak evenwijdig aan de veelhoek of het vlak.
Viervlak( <Punt>, <Punt>, <Punt>)
Creëert een viervlak met de drie punten als een eerste zijvlak. De punten moeten een gelijkzijdige driehoek vormen.
Viervlak( <Punt>, <Punt>)
Creëert een viervlak met de twee punten van het eerste zijvlak. Het derde punt wordt automatisch gecreëerd op een cirkel, zo dat het achtvlak kan roteren rond de eerste ribbe.
Nota: Viervlak(A, B) is een kortere notatie van Viervlak(A, B, C) met C = Punt(Cirkel(Middelpunt(A, B), Afstand(A, B) sqrt(3) / 2, Lijnstuk(A, B))).
Nota: Zie ook de commando's Kubus, Viervlak, Twintigvlak, Twaalfvlak.
© 2021 International GeoGebra Institute