Punt Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Punt( <Object> )
Creëert een punt op het gegeven meetkundig object.
Het punt kan op dit meetkundig object (rechte, lijnstuk, cirkel, kegelsnede ...) versleept worden.
Punt( <Object>, <Parameter> )
Creëert een punt op het meetkundig object met een gegeven padparameter.
Voorbeeld: a is een lijnstuk met lengte = 2 tussen twee gegeven punten A en B.
Punt(a, .8) creëert een punt C op het lijnstuk a op een afstand 0.8*2 van het punt A.
Punt( <Punt>, <Vector> )
Creëert een nieuw punt dat overeenkomt met de verschuiving van het gegeven punt door de gegeven vector.
Punt( <Lijst> )
Vormt een lijst met twee getallen om tot een punt.
Voorbeeld: Punt({1, 2}) geeft (1, 2).
Nota: Zie ook de knop Tool New Point.gif Punt en het commando ToevalspuntIn.
© 2021 International GeoGebra Institute