NOplossen Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Dit commando is alleen maar beschikbaar in CAS venster..

NOplossen( <Vergelijking> )
Zoekt (numeriek) een oplossing van de vergelijking in de hoofdveranderlijke. Geef voor niet-veeltermen steeds een startwaarde op (zie verder).
Voorbeeld:
NOplossen(x^6 - 2x + 1 = 0) geeft {x = 0.51, x = 1}.
NOplossen( <Vergelijking>, <Variabele> )
Zoekt (numeriek) een oplossing van de vergelijking voor de gegeven variabele. Geef voor niet-veeltermen steeds een startwaarde op (zie verder).
Voorbeeld:
NOplossen(a^4 + 34a^3 = 34, a) geeft {a = -34.00086498588374, a = 0.9904738885574178}.
NOplossen( <Vergelijking>, <Variabele = startwaarde> )
Berekent numeriek de lijst van oplissingen van de gegeven vergelijking voor de gegeven variabele met zijn startwaarde.
Voorbeeld:
  • NOplossen(cos(x) = x, x = 0) geeft {0.74}
  • NOplossen(a^4 + 34a^3 = 34, a = 3) geeft de lijst {-34, 0.99}.
NOplossen( <Stelsel vergelijkingen>, <Lijst met Variabelen)> )
Zoekt (numeriek) een oplossing van een stelsel van vergelijkingen voor de lijst met variabelen.
Voorbeeld:
NOplossen({π / x = cos(x - 2y), 2 y - π = sin(x)}, {x = 3, y = 1.5}) geeft {x = 3.141592651686591, y = 1.570796327746508}.
Nota:
  • Wanneer je geen startwaarde ingeeft zoals a=3 of {x = 3, y = 1.5} kan het zijn dat geen oplossing gevonden, maar ook het geven van een startwaarde garandeert niet dat het numeriek algoritme een oplossing vindt.
  • Het aantal cijfers achter de komma kan je zelf instellen in het Opties Menu.
  • π typ je met de toetscombinatie Sjabloon:KeyCode.
  • Zie ook de commando's Oplossen en COplossen.
© 2021 International GeoGebra Institute