Oplossen Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

CAS venster

Oplossen( <Vergelijking in x> )
Lost een gegeven vergelijking op en geeft een lijst van alle oplossingen.
Voorbeeld:
Oplossen(x^2 = 4x)geeft {x = 4, x = 0}, de oplossingen van x2 = 4x.
Oplossen( <Vergelijking>, <Variabele> )
Lost een gegeven vergelijking op naar een gegeven variabele en geeft een lijst van alle oplossingen.
Voorbeeld:
Oplossen(x * a^2 = 4a, a) geeft \{a = \frac{4}{x}, a = 0\}, de oplossingen van xa2 = 4a.
Oplossen( <Stelsel van vergelijkingen>, <Lijst met variabelen> )
Lost een stelsel van vergelijkingen op naar de gegeven variabelen en geeft een lijst van alle oplossingen.
Voorbeeld:
  • Oplossen({x = 4 x + y , y + x = 2}, {x, y}) geeft ( x = -1, y = 3 ), de enige oplossing van x = 4x + y and y + x = 2
  • Oplossen({2a^2 + 5a + 3 = b, a + b = 3}, {a, b}) geeft {{a = 0, b = 3}, {a = -3, b = 6}}.
Nota:
  • Het rechterlid van vergelijkingen kan je weglaten indien het gelijk is aan 0.
Oplossen( <Stelsel van parametervergelijkingen>, <Lijst met variabelen> )
Lost een stelsel van vergelijkingen op naar de gegeven variabelen en geeft een lijst van alle oplossingen.
Voorbeeld:
  • Oplossen({(x, y) = (3, 2) + t (5, 1), (x, y) = (4, 1) + s (1, -1)}, {x, y, t, s}) geeft {{x = 3, y = 2, t = 0, s = -1}}.
© 2021 International GeoGebra Institute