Opties Menu

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken
Accessories dictionary.png
Deze pagina is een deel van de officiële handleiding en kan niet aangepast worden. Graag fouten melden per e-mailKies een versie die kan aangepast worden door gebruikers

In het menu Opties kan je algemene opties wijzigen.

Nota: Om instellingen voor objecten te wijzigen, gebruik je het Eigenschappenvenster.

Algebraïsche beschrijvingen

Hiermee kan je bepalen hoe objecten worden voorgesteld in het Algebra venster. Je hebt drie mogelijkheden:

  • Waarde: toont de huidige waarde van het object.
  • Definitie: toont een gebruiksvriendelijke beschrijving van het object, b.v. "Snijpunten van a en b."
  • Commando: toont het commando waarmee het object gecreëerd werd, b.v. "Snijpunten[a,b]".

Afronden

Hiermee bepaal je het aantal decimalen dat in het scherm getoond worden.

Nota: Deze instelling bepaald geen afronding van getallen, enkel hoeveel getallen getoond worden.

Tool Show Hide Label.gif Labels

Je kunt bepalen of van nieuwe objecten al dan niet een label getoond wordt.
Je kunt kiezen tussen: Automatisch, Alle nieuwe objecten, Uitgeschakeld, of Enkel nieuwe punten.

Nota: De instelling Automatisch toont de labels van nieuwe objecten wanneer het Algebra venster getoond wordt.

Menu Font.png Lettergrootte

Hiermee bepaal je de grootte van labels en teksten in punten (pt).

Nota: Verhogen van de lettergrootte maakt teksten en labels leesbaarder voor een publiek wanneer je GeoGebra gebruikt in een presentatie.

Menu Language.png Taal

GeoGebra heeft vele taalversies. Wanneer je de taalinstelling wijzigt, wordt elk invoercommando's en elke uitvoer aangepast.

Menu Properties Gear.png Geavanceerd

Hiermee open je de tab Geavanceerd in het Eigenschappenvenster.

Nota: Je kunt dit dialoogvenster ook openen na rechtsklikken (Mac OS: Ctrl‐klik) in het Tekenvenster of Rekenblad.

Menu Save.png Instellingen opslaan

GeoGebra onthoudt je voorkeurinstellingen (b. v., instellingen in het menuOpties, Knoppenbalk enTekenvenster ) na het selecteren van Instellingen opslaan in het menu Opties.

Startinstellingen herstellen

Hiermee herstel je alle startinstellingen vanGeoGebra.


© 2020 International GeoGebra Institute