LogNormaal Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

LogNormaal( <Gemiddelde>, <Standaarddeviatie>, x )
Creëert de kansdichtheidsfunctie (pdf) van de log-normale verdeling met parameters gemiddelde μ en standaardafwijking σ.
LogNormaal( <Gemiddelde>, <Standaarddeviatie>, x, <Boolean Cumulative> )
Als Cumulatief = true, creëert het de grafiek van de cumulatieve dichtheidsfunctie van de log-normale verdeling, anders de pdf van de log-normale verdeling.
LogNormaal( <Gemiddelde>, <Standaarddeviatie>, <Variabele waarde> )
Berekent de waarde van de cumulatieve dichtheidsfunctie van de log-normale verdeling voor een variable value v, dit is de kans P(X ≤ v) waarbij X een willekeurige veranderlijke is met een log-normale verdeling met de parameters gemiddelde μ en standaardafwijking σ.
Nota: Geeft de kans voor een gegeven x-coördinaat (of oppervlakte onder de grafiek van de log-normale verdeling links van de gegeven x-cordinaät).
© 2021 International GeoGebra Institute