Gamma Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Gamma( <α>, <β>, x )
Creëert de kansdichtheidsfunctie (pdf) van de gamma verdeling met parameters α, β.
Gamma( <α>, <β>, x, <Logisch Cumulatief> )
Als Cumulatief = true, creëert het de cumulateive dichtheidsfunctie van de gamma verdeling, anders creëert het de pdf van de gamma verdeling.
Gamma( <α>, <β>, <Waarde Variabele> )
Berekent de waarde van de cumulatieve dichtheidsfunctie van de gamma verdeling voor een variabele v, dit is de kans P(X≤v) waarbij X een willekeurige variabele is met gamma verdeling met als parameters α, β.
Nota:
Geeft de kans voor een gegeven x-coördinaat (of oppervlakte onder de grafiek van de gamma verdeling links van de gegeven x-coördinaat).

CAS Venster

Gamma( <α>, <β>, <Waarde Variabele> )
Berekent de waarde van de cumulatieve dichtheidsfunctie van de gamma verdeling voor een variabele v, dit is de kans P(X≤v) waarbij X een willekeurige variabele is met gamma verdeling met als parameters α, β.
© 2021 International GeoGebra Institute