InversNormaal Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

InversNormaal( <Gemiddelde>, <Standaardafwijking>, <Waarschijnlijkheid> )

Berekent de functie \Phi^{-1}(P) \cdot \sigma + \mu met de gegeven waarschijnlijkeid P, gemiddelde μ en standaardafwijking σ, warbij \Phi^{-1} de inverse is van de cumulatieve dichtheidsfunctie Φ voor N(0,1).

Nota: Je berekent m.a.w de waarde van een variabele, zo dat de waarschijnlijkheid dat een variabele kleiner is dan deze waarde, gelijk is aan de opgegeven waarschijnlijkheid.
© 2021 International GeoGebra Institute