Normaal Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Normaal( <Gemiddelde>, <Standardafwijking>, x )
Geeft de kansdichtheidsfunctie (pdf) van een normale verdeling.
Normaal( <Gemiddelde>, <Standardafwijking>, x, <Logisch Cumulatief> )
Als Cumulatief = true, creëert het de cumulatieve kansdichtheidsfunctie (cdfp) van een normale verdeling met gemiddelde μ en standaardafwijking σ, anders creëert het de kansdichtheidsfunctie (pdf) van de normale verdeling.
Normaal( <Gemiddelde>, <Standardafwijking>, <Variabele waarde> )
Berekent de functie \Phi \left(\frac{x- \mu}{\sigma} \right) voor een waarde v waarbij Φ de cumulatieve dichtheidsfunctie is voor N(0,1) met gemiddelde μ en standaardafwijking σ.
Sjabloon:Note

CAS venster

Normaal( <Gemiddelde>, <Standaardafwijking>, <Toevalsveranderlijke> )

Berekent de functie \Phi \left(\frac{x- \mu}{\sigma} \right) waarbij Φ de cumulatieve dichtheidsfunctie is voor N(0,1) met gemiddelde μen standaardafwijking σ.

Sjabloon:Example
© 2021 International GeoGebra Institute