Inverse Logistische Distributie Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Inverse_Logistische_Distributie( <Gemiddelde>, <Parameter s>, <Waarschijnlijkheid> )
Berekent de inverse van de cumulatieve dichtheidsfunctie van een Logistische verdeling voor een kans p, waarbij de Logistische verdeling bepaald wordt door gemiddelde μ en schaal s.
Met andere woorden, bereken t zo dat P(X ≤ t) = p, waarbij X een willekeurige Logistische variabele is.
De waarschijnlijkheid p moet tussen 0 en 1 liggen.
Voorbeeld: Inverse_Logistische_Distributie(100, 2, 1) geeft \infty .
© 2021 International GeoGebra Institute