Inverse LogNormale Distributie Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Inverse_LogNormale_Distributie( <Gemiddelde>, <Standaardafwijking>, <Waarschijnlijkheid> )
Berekent de inverse van de cumulatieve dichtheidsfunctie van de log-normale verdeling voor een waarschijnlijkheid p, waarbij de log-normal verdeling bepaald wordt door een gemiddelde μ en standaardafwijking σ.
Met andere woorden, het berekent t zo dat P(X ≤ t) = p, waarbij X een willekeurige log-normale variabele is.
De waarschijnlijkheid p moet tussen 0 en 1 liggen.
Voorbeeld:
  • Inverse_LogNormale_Distributie(10, 20, 1/3) geeft 3.997.
  • Inverse_LogNormale_Distributie(1000, 2, 1) geeft \infty .
© 2021 International GeoGebra Institute