InverseExponentieel Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

InverseExponentieel( <Lambda>, <Waarschijnlijkheid> )
Berekent de inverse van de cumulatieve dichtheidsfunctie van een exponentiële verdeling voor een waarschijnlijkheid p, waarbij de exponentiële verdeling bepaald is door Lambda.
In andere woorden, bereken t zo dat P(X ≤ t) = p, waarbij X een willekeurige exponentiële variabele is.
De waarschijnlijkheid p moet tussen 0 en 1 liggen.
© 2021 International GeoGebra Institute