Boolean vrijednost

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.


U programu GeoGebra možemo koristiti Boolean-ove/logičke promjenljive true-istina i false-neistina. Na primjer, jednostavno ukucamo a = true ili b = false u traku za unos i pritisnemo Enter-tipku.

Izborni okvir i strelice

Nezavisne Boolean-ove promjenljive bit će prikazane kao izborni okvir na radnoj površi (vidi Tool Check Box to Show Hide Objects.gifOkvir za izbor Prikaži/ Sakrij figuru). U Algebarskom prikazu, Boolean-ove promjenljive, također možemo mijenjati koristeći strelice na tastaturi (vidi Manuelna Animacija).

Napomena: Također, Boolean-ove promjenljive možemo koristiti kao brojeve (vrijednosti 0 ili 1). Ovo nam omogućava da izborni okvir koristimo kao dinamičku brzinu animiranog klizača za pokretanje i zaustavljanje animacije. U ovom slučaju, animacijsko dugme bit će vidljivo na radnoj površi, samo ako je brzina animiranog klizača određena sa statičnom (to jest ne-dinamičnom) vrijednošću brzine.

Logičke operacije

Za Boolean-ove promjenljive u programu GeoGebra, možemo koristiti sljedeće logičke operacije, bilo da ih unesemo s liste do trake za unos ili ukucamo s tastature:

Operacija Lista Tastatura Primjer Tipovi figura
Jednako == a ≟ b ili a == b brojevi, tačke, prave, konike a, b
Nejednako != a ≠ b ili a != b brojevi, tačke, prave, konike a, b
Manje od < < a < b brojevi a, b
Veće od > > a > b brojevi a, b
Manje ili jednako <= a ≤ b ili a <= b brojevi a, b
Veće ili jednako >= a ≥ b ili a >= b brojevi a, b
I && a ∧ b ili a && b Boolean-ove promjenljive a, b
Ili || a ∨ b ili a || b Boolean-ove promjenljive a, b
Negacija ¬ ! ¬a ili !a Boolean-ova promjenljiva a
Paralelno a ∥ b prave a, b
Normalno a ⊥ b prave a, b
Pripada a ∈ lista1 broj a, lista brojeva lista1

Comments

Priručnik:Boolean vrijednost

ca:Valors Booleans cs:Pravdivostní hodnoty da:Booleske værdier de:Wahrheitswerte en:Boolean values es:Valores Booleanos et:Tõeväärtused fa:ارزش های عددی fr:Valeurs booléennes hr:Boolean vrijednosti is:Boole gildi it:Valori booleani kk:Boolean шамалары ko:진릿값 lt:Loginės vertės mk:Булова вредност pl:Wartości Boolowskie sk:Logické hodnoty sl:Boolove vrednosti tr:Mantık Değerleri zh:真假值

© 2020 International GeoGebra Institute