Transformacije Figura

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.


Do interaktivnih radnih listova sa skriptom transformacija figura možemo doći i na sljedeće načine. Postoje četiri različita tipa:

Okvir za izbor

Okvir za izbor je grafička reprezentacije Boolean-logičke vrijednost promjenljivih. Za detalje pogledajte alat Okvir za izbor Prikaži/Sakrij figuru. Okvir za izbor može se kreirati ili upotrebom gore spomenutog alata ili naredbom IzborniOkvir.

Tekst polja

Tekst polja služe za unos teksta koji se može koristiti za skriptiranje. Skript se aktivira promjenom teksta u tekst polju ili pritiskom na enter ili napuštanjem tekst polja. Vrijednostima unosa može se pristupiti pomoću %0 promjenljive.

Primjer: Tekst polje kojem je u skriptu navedeno a=a+%0 povećat će a za unesenu vrijednost. Ovo će funkcionisati samo u slučaju ako je a nezavisna figura.

Ako želite imati tekst polje kako biste mijenjali vrijednosti nezavisne figure (ili redefinirali zavisnu figuru), potrebno je da prvo definirate figuru na koju se tekst polje odnosi. U tom slučaju ne morate unositi nikakav skript. Tekst polja možete kreirati i upotrebom alata Ubaci TekstPolje ili pomoću naredbe TekstPolje.

Dugme

Klikom na dugme je predviđeno pokretanje skripta. Iako se skript može pokrenuti klikom na neku figuru (npr. na sliku), upotrebom dugmeta vaš će dinamički radni list biti intuitivniji. Dugme možete kreirati i upotrebom alata UbaciDugme ili naredbe Dugme.

Kontekstualni izbornik

Kontekstualni izbornik je omogućen samo u tabelarnom prikazu. Možete unijeti listu u ćeliju tabele i zatim uključiti postavku Koristi dugme i okvir za izbor u podizborniku Tabela dijaloškog okvira Postavke. Lista će postati kontekstualni izbornik; a element liste možete označiti pomoću naredbi OznačiteIndeks ili OznačiteElement.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute