Liste

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.


Koristeći se vitičastim zagradama možemo kreirati listu nekoliko figura (npr. tačaka, duži, kružnica).

Primjer:
 • L = {A, B, C} kreira listu koja se sastoji od tri prethodno definisane tačke A, B, i C.
 • L = {(0, 0), (1, 1), (2, 2)} kreira listu unesenih tačaka, iako su one neimenovane.
Napomena: Prema osnovnim postavkama, elementi ove liste neće biti prikazani na radnoj površi.

Za pristup pojedinim elemenatima liste koristimo naredbu Element. Liste možemo koristiti i kao argumente kod operiranja s listama (dalje u ovom članku) ili kod naredbi za liste.

Upoređivanje listi figura

Možemo međusobno porediti dvije liste figura:

 • Lista1 == Lista2: Provjerava da li su liste međusobno jednake kao uređene liste n-torki i kao rezultat daje true ili false.
 • Lista1 != Lista2: Provjerava da li su liste međusobno različito uređene liste n-torki i kao rezultat daje true ili false.
 • Jedinstvena[lista1] == Jedinstvena[lista2] ili {lista1} \ {lista2} == {} : Provjerava da li su liste međusobno jednake kao skupovi (tj. svi ponovljeni elementi su zanemareni, kao i redoslijed elementa).
 • Sortiraj[lista1] == Sortiraj[lista2]: Provjerava da li su liste međusobno jednake kao višestruki skupovi (tj. zanemaruje se redoslijed elemenata).

Vidi naredbe Jedinstvena i Sortiraj .

Operacija s listama

<Figura> ∈ <Lista> je element od

<Lista> ⊆ <Lista> je podskup od

<Lista> ⊂ <Lista> je pravi podskup od

<Lista> \ <Lista> razlika lista (razlika skupova)

Primjenjivanje operacija i funkcija na liste

Ako primjenjujemo operacije ili predefinirane funkcije na liste, uvijek ćemo kao rezultat dobiti novu listu.

Sabiranje i oduzimanje

 • Lista1 + Lista2: Sabira odgovarajuće elemente dvije liste.
  Napomena: Liste moraju biti iste dužine.
 • List + Broj: Dodaje broj svakom elementu liste.
 • Lista1 – Lista2: Oduzima odgovarajuće elemente druge liste od odgovarajućih elemenata prve liste.
  Napomena: Liste moraju biti iste dužine.
 • Lista – Broj: Oduzima broj od svakog elementa liste.

Množenje i dijeljenje

 • Lista1 * Lista2: Množi odgovarajuće elemente dvije liste.
  Napomena: Liste moraju biti iste dužine. Ako su liste kompatibilne matrice, koristi se matrično množenje.
 • Lista * Broj: Množi svaki element liste brojem.
 • Lista1 / Lista2: Dijeli odgovarajuće elemente prve liste odgovarajućim elementima druge liste.
  Napomena: Liste moraju biti iste dužine.
 • Lista / Broj: Dijeli svaki element, liste brojem.
 • Broj/ Lista: Dijeli broj svakim elementom liste.
Napomena: Vidi Vektorski proizvod.

Ostali primjeri

 • Lista^2: Kvadrira svaki element liste.
 • 2^Lista: Kreirat će listu stepena baze 2 s eksponentima iz zadane liste.
 • Lista1^Lista2: kreirat će listu stepena a^b, gdje su a i b odgovarajući elementi iz Lista1 i Lista2.
 • sin(Lista): Primjenjuje funkciju sinus na svaki element liste. Korisnički definisane funkcije mogu se jednako tako primijeniti na liste.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute