Preddefinirane funkcije i operatori

Izvor: GeoGebra Manual
Inačica 3171 od 16. listopada 2015. u 11:05 koju je unijela Elarac (razgovor | doprinosi)
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.

Brojeve, jednadžbe ili koordinate možemo unositi izravno iz trake za unos i koristeći sljedeće unaprijed definirane funkcije i operacije. Logičke operacije i funkcije izlistane su u članku Boolean vrijednosti.

Napomena: Predefinirane funkcije koristimo sa zagradama. Ne smijete ostaviti razmak između naziva funkcije i zagrada.


Operacija / Funkcija Unos
Zbrajanje +
Oduzimanje -
Množenje * ili razmaknica
Skalarni umnožak * ili razmaknica
Vektorski umnožak ili umnožak determinanti (vidi Točke i vektori)
Dijeljenje /
Potenciranje ^ ili eksponent (x^2 ili x2)
Faktorijela !
Zagrade ( )
x-koordinata x( )
y-koordinata y( )
Argument arg( )
Konjugirani broj konjugirano( )
Apsolutna vrijednost abs( )
Predznak sgn( ) or sign()
Kvadratni korijen sqrt( )
Kubni korijen cbrt( )
Slučajan broj između 0 i 1 random( )
Eksponencijalna funkcija exp( ) or ℯx
Logaritam (prirodni po e) ln( ) or log( )
Logaritam po 2 ld( )
Logaritam po 10 lg( )
Logaritam od x po bazi b log(b, x )
Kosinus cos( )
Sinus sin( )
Tangens tan( )
Sekans sec()
Kosekans cosec()
Kotangens cot()
Arkus kosinus acos( ) or arccos( )
Arkus sinus asin( ) or arcsin( )
Arkus tangens (vraća broj između -π/2 i π/2) atan( ) or arctan( )
Arkus tangens (vraća broj između -π i π)) atan2(y, x)
Kosinus hiperbolni cosh( )
Sinus hiperbolni sinh( )
Tangens hiperbolni tanh( )
Sekans hiperbolni sech( )
Kosekans hiperbolni cosech( )
Kotangens hiperbolni coth( )
Area kosinus hiperbolni acosh( ) or arccosh( )
Area sinus hiperbolni asinh( ) or arcsinh( )
Area tangens hiperbolni atanh( ) or arctanh( )
Najveće cijelo manje od ili jednako floor( )
Najmanje cijelo veće od ili jednako ceil( )
Zaokruženo round( )
Beta funkcija Β(a, b) beta(a, b)
Nepotpuna beta funkcija Β(x;a, b) beta(a, b, x)
Nepotpuna regularna beta funkcija I(x; a, b) betaRegularized(a, b, x)
Gama funkcija gamma( x)
(Lower) Nepotpuna gama funkcija γ(a, x) gamma(a, x)
(Lower) Nepotpuna regularna gama funkcija gammaRegularized(a, x)
Gausova funkcija greške erf(x)
Primjer:
konjugirano(17 + 3 * ί) daje -3 ί + 17, konjugirano kompleksni broj od 17 + 3 ί.
Vidi Kompleksni brojevi za detalje.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute