Boolean vrijednosti

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.


U GeoGebri možete koristiti logičke varijable “true” (istina) i “false” (laž).

Samo upišite na primjer a = true ili b = false u traku za unos i pritisnite tipku Enter.

Potvrdni okvir za prikaz i skrivanje objekata i strelice

Nezavisne logičke varijable prikazuju se kao potvrdni okviri u grafičkom prikazu (vidi alat Tool Check Box to Show Hide Objects.gifPotvrdni okvir za prikaz i skrivanje objekata). Upotrebom strelica na tipkovnici možete mijenjati logičke varijable u algebarskom prikazu (vidi poglavlje Ručna animacija).

Napomena: Možete također koristiti logičke varijable kao brojeve (vrijednosti 0 ili 1). To vam omogućuje da rabite kontrolni okvir kao vrijednost brzine nekog animiranog klizača za pokretanje i zaustavljanje animacije. Animacijski gumb je vidljiv u grafičkom prikazu samo ako je brzina animiranog klizača određena statičnom vrijednošću (ne dinamičnom vrijednošću).

Logičke operacije

U programu GeoGebra možete koristiti sljedeće logičke operacije tako da ih unesete u traku za unos iz padajućeg izbornika koji se nalazi pored trake za unos ili upišete preko tipkovnice:

Operacija Znak Tipkovnica Primjer Tip objekta
Jednako == a ≟ b or a == b brojevi, točke, pravci, konike a, b
Nije jednako != a ≠ b ili a != b brojevi, točke, pravci, konike a, b
Manje od < < a < b brojevi a, b
Veće od > > a > b brojevi a, b
Manje ili jednako od <= a ≤ b or a <= b brojevi a, b
Veće ili jednako od >= a ≥ b or a >= b brojevi a, b
I && a ∧ b or a && b logički a, b
Ili || a ∨ b or a || b logički a, b
Nije ¬ ! ¬a ili !a logički a
Usporedan a ∥ b pravci a, b
Okomit a ⊥ b pravci a, b
Je element a ∈ lista1 broj a, lista brojeva lista1

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute