Schuifknop Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Schuifknop( <Min>, <Max>, <Toename>, <Snelheid>, <Breedte>, <Hoek>, <Horizontaal>, <Animatie>, <Boolean Random> )
Creëert een schuifknop. Je kunt volgende parameters bepalen:
  • Min, Max: bepaalt de intervalbreedte van de schuifknop - Deze parameters zijn verplicht.
  • Toename: de standaardwaarde van deze parameter is 0.1
  • Snelheid: bepaalt de snelheid van de schuifknop, wanneer ze getoond wordt in een animatie - standaard: 1
  • breedte: bepaalt de breedte van de schuifknop in pixels - standaard: 100
  • Hoek: bepaalt (met true or false) of de schuifknop al dan niet verwijst naar een hoek. - standaard: false
  • Horizontaal: bepaalt of een schuifknop horizontaal (true) of verticaal (false) getoond wordt - standaard: true
  • Animatie: bepaalt of er op de schuifknop al dan niet een animatie geplaatst wordt - standaard: false
  • Random: bepaalt of de schuifknop continue waarden aanneemt binnen het interval [Min, Max] (false), of willekeurige waarden binnen hetzelfde interval (true) - standaard: false
© 2021 International GeoGebra Institute