Schuifknop Macro

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page Sjabloon:Tool Klik ergens in het Tekenvenster om een schuifknop te creëren voor een getal of een hoek. Vul in het dialoogvenster Naam, Interval [min, max] en Toename voor de schuifknop in. Bepaal ook de richting (horizontaal of verticaal) en de breedte van de knop (in pixels). Wil je een animatie plaatsen op de knop, dan kan je ook nog de snelheid en de manier van bewegen van de knop bepalen.

Nota: In het dialoogvenster van de knop kan je het symbool voor graden ° of voor pi (π) gebruiken in interval en toename met de volgende toetsencombinaties:
  • Alt-O (Mac OS: Ctrl-O) voor het gradensymbool °
  • Alt-P (Mac OS: Ctrl-P) voor de Griekse letter pi π

De positie van de schuifknop kan absoluut zijn in het Tekenvenster (dit betekent dat zoomen geen invloed heeft op de positie zodat de schuifknop altijd zichtbaar blijft) of relatief t.o.v. het coördinatensysteem. Deze keuze kan je maken in het Eigenschappenvenster van getal of hoek).

Gefixeerde schuifknoppen

Schuifknoppen, gemaakt met de knop Tool Slider.gif Schuifknop zijn standaard gefixeerd. Dit wil b.v. zeggen dat hun positie op het scherm niet beïnvloed wordt door zoomen. In het Eigenschappenvenster kan je een schuifknop terug vrij maken om ze te verplaatsen in het Tekenvenster.

© 2022 International GeoGebra Institute